Malay Books

Kebangunan Rohani Bario – The Bario Revival (Lilian Bulan-Dorai, Solomon Bulan) 9786299870708 (WMS)

RM45.00

Penerangan Produk::

Pada satu malam dalam bulan Oktober 1973 tanpa diuar-uarkan, turunlah Roh Allah ke atas seorang guru serta sekumpulan pelajar di sebuah sekolah desa di kawasan paling jauh dan terpenclldi Tanah Tinggl Bario, Sarawak. Manifestasi Roh Allah dalam kuasa kebangunan semula ltu telah mellputi seluruh warga Kelabit, suku kecil dan penduduk asli, yang beberapa dekad sebelumnya, telah secara beramai-ramai meninggalkan faham animisme untuk menjadi warga Kristian. Pada tahun-tahun berikutnya, menularlah Roh Allah ala gelombang yang tldak mampu ditahan lantas melanda atas suku-suku etnik lain dengan membawa perubahan hebat-hebat serta transformasi dalam kehidupan seluruh masyarakat. Pertumbuhan pesat Sidang fnjil Borneo {SIB) juga merupakan hasil langsung arus kebangunan semuia tersebut. 

Antara laln, buku yang buat julung-julung kalînya mencatat klsah benar lnl mengandungi rakaman saksi sebenar yang mengalami sendiri rentetan peristiwa masa itu, kenangan ramai saksi serta analisis terhadap era berkenaan serta kesan kebangunan semula itu. Kinl terisilah ruang kosong dan ada jugalah kisah kebangunan semula kita sendiri dalam kepustakaan dan maklumat fasal kebangunan semula Kristian.

Out of stock

Description

Pengenalan Produk:
Hak Cipta:Lilian Bulan-Dorai, Solomon Bulan
ISBN:9786299870708
Penerbit:Word Matters Services (WMS)
Tahun:2008
Muka Surat:335
Ukuran:21 cm x 14.7 cm
Berat:490 g

Tentang Penullis:
Lillian Bulan-Dorai
Dia berasal dari Bario, Sarawak tetapi menetap di Kuala Lumpur bersama keluarganya. Beliau telah menjadi kakitangan pastoral di Perhimpunan Injil Penuh Kuala Lumpur sebagai Ketua Kehidupan Keluarga, keluarga gereja dan kementerian kaunseling sejak 2008. Beliau adalah ahli terapi kesihatan mental bertauliah dan Kaunselor Pastoral terlatih. Dia berkahwin dengan Dorai Manikam, seorang Penatua FGA, dan mereka mempunyai tiga anak perempuan.Solomon Bulan
Dia ialah Pastor Kanan Borneo Evangelical Mission (BEM) Cornerstone Miri, Sarawak. Beliau belajar teologi di New Zealand 8ible College dan Malaysian Theological Seminary. Beliau memberi syarahan di Maktab Perguruan sebelum menjadi paderi sepenuh masa di beberapa Gereja BEM. Beliau telah berkhidmat sebagai Timbalan Presiden BEM (SIB) selama sepenggal. Dia berkahwin dengan Enne Gerawat dan mempunyai tiga anak dan dua cucu.

 

Isi Kandungan:

Prakata:
Tom Hamblin
Dr Thomas Chung
Dato’ Seri Joseph Balan Seling

Penghargaan
Mukadimah
Nota Penterjemah

Bahagian Satu: Maka Turnlah Api Itu
Memang Kebangunan Rohani !
Berkunjunglah Roh Allah

Bahagian Dua: Umat Dan Tempat Yang Terlibat
Bario, Lembah Puputan Angin
Umat di Tempat Kebangkitan
Bermulanya Pembangkitan Semangat

Bahagian Tiga: Api Kebangunan Rohani
Marak dan Merebaknya Api Kebangunan Rohani
Reaksi Terhadap ‘Api’ itu
Penjituan Anugerah-Nya
Kebangunan RohaniTersebar Diiringi Pelbagai Tanda serta Keajaiban

Bahagian Empat: Gelombang Kebangunan Rohani
10. Beginilah Gelombang Kebangunan Rohani Bario
11. Gelombang Pertama: Jemaah yang Bertaubat
12. Gelombang Kedua: Pembaptisan Roh Kudus dan Jemaah yang Bersukacity
13. Gelombang Ketiga: Jemaah yang Tekun Berdoa
14. Gelombang Keempat: Jemaah yang Tekun Beribadat

Bahagian Lima: Menghadapi Pelbagai Bentuk
15. Perkembangan Kepimpinan dan Pemuridan
16. Keterlaluan Dalam Hal Kerohanian dan Perdayaan

Bahagian Enam: Kesan Ketara Kebangunan Rohani
17. Kesan Ketara Kebangunan Rohani

Bahagian Tukuh: Kesimpulan
18. Pengajaran Kebangunan Rohani Ini
19. Merenungi Masa Mendatang

Catatan
Bibliografi
Makalah yang Tidak Diterbitkan
Glosari
Para Pengarang Karya Ini

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kebangunan Rohani Bario – The Bario Revival (Lilian Bulan-Dorai, Solomon Bulan) 9786299870708 (WMS)”