Dasar Privasi

Tarikh berkuatkuasa: 01 Okt 2022

Pustaka Sufes Sdn. Bhd. 197901005051 (49323-V) (“kami”, “kami”, atau “kami”) mengendalikan laman web.

Halaman ini memaklumkan kepada anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang telah anda kaitkan dengan data tersebut. Dasar Privasi kami untuk Pustaka Sufes Sdn. Bhd. diuruskan melalui Dasar Privasi Percuma.

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat yang berbeza untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami kepada anda.

 

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel
 • Nama pertama dan nama keluarga
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Wilayah, ZIP/Poskod, Bandar

Kuki dan Data Penggunaan

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh pelayar laman web anda apabila anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih (“Data Penggunaan”).

Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (cth. alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki ialah fail dengan jumlah data yang kecil yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke pelayar anda dari tapak web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan juga digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.


 Contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Kuki Sesi. Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Pustaka Sufes Sdn. Bhd. menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan
 • Untuk memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan
 • Untuk menyediakan analisis atau maklumat berharga supaya kami boleh menambah baik Perkhidmatan
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke — dan dikekalkan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Pustaka Sufes Sdn. Bhd. akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-undang

Pustaka Sufes Sdn. Bhd. boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Pustaka Sufes Sdn. Bhd.
 • Untuk mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggaji syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas ini bagi pihak kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

 Analitis

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 Google Analitis

 • Analitis Google ialah perkhidmatan analitis web yang ditawarkan oleh Google yang menjejak dan melaporkan trafik tapak web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejak dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati laman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ms

Firebase

 • Firebase ialah perkhidmatan analitis yang disediakan oleh Google Inc. Kami juga menggalakkan anda menyemak dasar Google untuk melindungi data anda: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis maklumat yang dikumpul oleh Firebase, sila lawati sila lawati laman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Crashlytics

Pautan Ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti secara sedar daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun. Jika anda ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Anak-anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Perubahan Kepada Dasar Privasi Ini

Kami mempunyai semua hak untuk mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa.